Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące osoba może dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu o ile wskaże adres dotychczasowego miejsca pobytu z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesiące jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi.

Zgłoszenie wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu - najpóźniej 30 dniu licząc od dnia powrotu.

UWAGA!

Osoba, która dokonuje wymeldowania z pobytu stałego bądź przemeldowania w obrębie pobytu stałego nie jest zobligowana do wymiany dowodu osobistego.