Wniosek do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę

Barbara Bąk

Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania)
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • dowód osobisty do wglądu,
  • zaświadczenie potwierdzające stan cywilny przyszłego współmałżonka

Opłata:

Wydanie zaświadczenia – 39 zł.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001

Termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia:

Spisanie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Tryb odwoławczy:

Kierownik USC powiadamia zainteresowaną osobę o odmowie wydania zaświadczenia na piśmie. Osoba ta w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Sąd Rodzinny i Nieletnich ul. Kustronia 4 o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Inne informacje:

Wniosek o wydanie zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa składa się do dowolnie wybranego kierownika USC.

Podstawa prawna:

  • ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
  • ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),