Wniosek do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10

Osoba załatwiająca sprawę

Barbara Bąk

Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego (do pobrania)
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • dowód osobisty do wglądu,

Opłata:

Pełnomocnictwo do wpisania aktu zagranicznego – 17 zł.

Zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1, nr rachunku 10 9159 0000 2001 0000 0114 0001

Zwolnione z opłaty są trzy pierwsze odpisy skrócone aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia:

Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu stanu cywilnego – 39 zł.

Tryb odwoławczy:

Odmowa sprostowania oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie Małopolskim.

Inne informacje:

Wniosek o w o sprostowaniu  lub uzupełnienie aktu składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym został sporządzony akt podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

Wniosek  może złożyć osoba, której akt dotyczy oraz wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo, małżonek – wymagane wówczas pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności (zwolnione z opłaty skarbowej).

Podstawa prawna:

  • ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
  • ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
  • ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Z 2012., poz. 788)