Wniosek do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 10
Osoba załatwiająca sprawę
Barbara Bąk
Tel. 178515130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (odpis skrócony 22,00 zł, odpis zupełny 33,00 zł.)
  • Dowód osobisty do wglądu

Inne informacje:

Odpis z akt stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jego wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpis może być również wydany na wniosek osobie trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną.
Odpis mogą również uzyskać osoby trzecie jeżeli wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.
Wniosek można złożyć drogą pocztową na adres USC, musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis podlega opłacie skarbowej należy dołączyć do niego oryginał potwierdzenia zapłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim. Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na wniosku nie mogą być one składane faxem lub e-mailem.
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego. Odpis aktu stanu cywilnego wydawany jest wówczas w terminie 10 dni.

Podstawa prawna:

  • Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.),
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. 267 z późn. zm.),
  • ustawa  o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r., poz. 1628),
  • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08.09.1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).