Wykaz spraw:

1. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (47.25.Z)

4. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (47.25.Z)5

5. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (47.25.Z)

6. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (47.25.Z)

7. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (47.25.Z)

8. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (47.25.Z)

9. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa podczas organizacji przyjęć (56.21.Z)

10. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu podczas organizacji przyjęć (56.21.Z)

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) podczas organizacji przyjęć (56.21.Z)

11. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa (56.30.Z)

12. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) (56.30.Z)

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

 

1.Wniosek-sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. pobierz
2.Wniosek-sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5-18 proc. alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. pobierz
3.Wniosek- sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18 proc. alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. pobierz
4.Wniosek-sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. pobierz
5.Wniosek-zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5-18% proc. alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. pobierz
6.Wniosek-zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18 proc. alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

pobierzW przypadku pytań prosimy o kontakt:
tel. 178515139