Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego został powołany w  celu zapewniania prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w na terenie gminy Głogów Małopolski.
Realizując zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) został powołany zespół w skład którego wchodzą:

Szef GZZK – Jan Surowiec tel.178515143
Z-ca Szefa GZZK – Justyna Dworak tel.178515138

Grupy robocze o charakterze stałym:
Koordynator grupy planowania cywilnego: Jerzy Komaniecki tel.178515124
Koordynator grupy monitorowania, prognoz i analiz: Bogdan Kocha tel.178515141

Grupy robocze o charakterze czasowym:
Koordynator grupy operacji i organizacji działań: Lesław Padwiński tel.178515146
Koordynator grupy zabezpieczenia logistycznego: Dariusz Lewandowski - Socha tel.178640107
Koordynator grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno bytowej: Anna Gniewek - Marek tel.178516616