Załatw sprawę w Naszym Urzędzie

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim opracował Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że Kancelaria ogólna (Głogów Małopolski, ul. Rynek 1, pok. 1”) przyjmuje wszystkie sprawy kierowane do Urzędu i czynna jest codziennie w poniedziałki w godz. 7:30 – 16:30, we wtorki, środy i czwartki do godz. 15:30, w piątki do godziny 14:30.

dane w trakcie przygotowania

Więcej o: Gospodarka odpadami komunalnymi