Drukuj
Odsłony: 411

Głównym celem projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie ROF" jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie ROF, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów jak również poprawy stanu środowiska naturalnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę nowej oczyszczalni ścieków i rozbudowę istniejącej. W skutek realizacji projektu 6396 mieszkańców obszaru będzie korzystało z ulepszonego oczyszczania ścieków. Termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 7 731 541,64 zł z czego 5 264 439,88 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 504 470,84 zł, z czego kwota dofinansowania to 3 035 200,30 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski