W ramach projektu powstanie szkolna hala sportowa o długość – 24 m, szerokość – 12 m, wysokość – 6 m. W obiekcie znajdą się również: magazyn sprzętu sportowego, pokój trenera, łazienka, szatnia męska, umywalnia męska, szatnia damska, umywalnia damska, trybuny dla publiczności, pomieszczenia sanitarne. Nowy obiekt zostanie połączony z istniejącym budynkiem szkoły w Pogwizdowie Nowym.

Ponadto, w ramach inwestycji zmodernizowana zostanie kotłownia, wykonane zostaną niezbędne prace elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna. Budowa hali sportowej umożliwi uczniom i nauczycielom dostęp do podstawowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych.

Projekt będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i programu „Rozwój Bazy Sportowej w Województwie Podkarpackim w 2015 roku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 wyniesie 944 521,80 zł., natomiast dofinansowanie z FRKF 600 000,00 zł.

Wnioskodawca: Gmina Głogów Małopolski