Drukuj
Odsłony: 533

loga unia nowe

W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim będzie realizowała projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów Małopolski/ Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych min. 619 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim w zakresie TIK, nauk mat-przyrodniczych, wzrost kompetencji 85 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkoły, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK.

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

  1. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii na kwotę 41 036,36 zł
  2. Szkolenie nauczycieli SP w zakresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu
  3. Realizacja zajęć przyrodniczych dla UCZ z wykorzystaniem metody eksperymentu
  4. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania – zakup sprzętu na kwotę 144 210,00 zł, zakup oprogramowania na kwotę 8000 zł
  5. Zakup pomocy niezbędnych do realizacji zajęć z programowania na kwotę 47 600 zł
  6. Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć z programowania.
  7. Nauka programowania dla uczniów- zajęcia rozwijające
  8. Realizacja zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów klas VII – VIII
  9. Zajęcia szachowe.
  10. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć szachowych na kwotę 3560,00

Łączna wartość projektu 503 302,95 z czego środki europejskie 427 807,50 dotacja z budżetu państwa 46 506,18 wkład własny niepieniężny 28 989,27.