Drukuj
Odsłony: 541

 loga unia nowe

                                                                                                                    

W okresie od 1 lipca 2018 do 31 sierpnia 2019 Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim będzie realizowało projekt pn. Kreatywne przedszkolaki z Głogowa Małopolskiego współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych poprzez utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Głogowie Małopolskim, wyrównanie szans edukacyjnych zwiększających umiejętności społeczne min. 240 dzieci poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia i o dodatkowe imprezy oraz stworzenie warunków do prowadzenia jak najwyższej jakości edukacji przedszkolnej w 10 oddziałach przedszkolnych poprzez ich doposażenie.

Łączna wartość projektu to 749 941,34 z czego 637 450,13 zł to środki europejskie, 37 496,21 środki dotacji celowej, 74 995 wkład własny,