Szkoła w Budach Głogowskich

Budy Głogowskie to dawna wieś puszczańska, która powstała na karczunku leśnym na przełomie XVI i XVII wieku. Niegdyś była własnością królewską i należała do "starostwa bratkowickiego".

Widok na pola i las w Hucisku

Hucisko znajduje się w odległości 12 km od Głogowa. Jest to stara puszczańska osada przemysłowa, która powstała w XVII wieku przy hucie szkła. Do dziś są jeszcze pozostałości tradycyjnego budownictwa lasowiackiego.

Staw w Lipiu

Lipie powstało w wieku XVII i jako wieś królewska wchodziła w skład tzw. starostwa bratkowickiego. W okolicy Lipia zalegają złoża piasków i żwirów, które naniesione zostały przez lodowiec i wody Prawisły.

Kościół w Miłocinie

Miłocin powstał stosunkowo późno, bowiem dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku. W XVIII stuleciu liczył zaledwie 18 gospodarstw. Niegdyś okolicę tę porastał las, zwany Miłocinem, który stanowił południowy skrawek Puszczy Sandomierskiej.

Szkoła w Pogwizdowiu Nowym

Pogwizdów Nowy to niewielka wieś leżąca na północ od Rzeszowa, granicząca od wschodu i południowego wschodu z Miłocinem, od zachodu z Rudną Wielką, granicę północną z Rudną Małą wyznacza rzeka Czarna.

Kościół w Pogwizdowiu Starym

Pogwizdów Stary położony jest na krańcu rozległych kompleksów leśnych. Od niedawna wioska posiada skromny, ale własny kościółek. Ma on współczesny kształt, zatem z lekkością wtopił się w architekturę osady.

Budynek w Przewrotnym

Przewrotne znajduje się w odległości 6 km na północ od Głogowa Małopolskiego. Pierwotna nazwa tej osady brzmiała Przewrotna. Jest to stara wieś lasowiacka, która powstała prawdopodobnie już w XV wieku.

Przystanek PKP w Rogoźnicy

Rogoźnica położona jest w niedalekiej odległości od Głogowa Małopolskiego i Rzeszowa, co sprawia, że ludność chętnie się tu osiedla. Okolice wsi są bardzo malownicze.

Staw w Rudnej Małej

Rudna Mała i jej losy są nader ciekawe, albowiem w roku 1802 kupił ją, wraz z innymi dobrami klucza głogowskiego, Filip von Sveerts-Spork, dowódca szwadronu kawalerii stacjonującego w Głogowie.

Kościół w Stykowie

Styków położony jest w odległości około 3 km od Głogowa pośród pozostałości Puszczy Sandomierskiej. W południowo-wschodniej części wsi, czyli w Leśnej Woli, Lubomirscy zbudowali myśliwski pałacyk.

Dom Ludowy w Woli Cichej

Wola Cicha niewielka miejscowość od południa bezpośrednio granicząca z Głogowem Młp. położona równolegle do drogi krajowej nr 9. Swoją nazwę zawdzięcza mieszkańcom, wśród których nie było nigdy waśni.

Szkoła w Wysokiej Głogowskiej

Wysoka Głogowska położona jest w odległości 5 km na wschód od Głogowa Małopolskiego. Wieś rozciągnęła się wzdłuż płytkiej doliny potoku Suwarka.

Bryczka w LKJ Zabajka

Zabajka jest wsią położoną w odległości około 1,5 km od centrum Głogowa w kierunku zachodnim. Prawdopodobnie dawniej osada ta nazywała się Zabójką, bowiem jej mieszkańcy trudnili się rozbojem, napadali na kupców jadących drogą do Rzeszowa.

Miasto Głogów Małopolski podzielone jest na 2 osiedla. Szczegółową organizację i tryb działania przewodniczącego i rady osiedla określa statut osiedla.