Miasto Głogów Małopolski podzielone jest na 2 osiedla. Szczegółową organizację i tryb działania przewodniczącego i rady osiedla określa statut osiedla.