Przystanek PKP w Rogoźnicy

Rogoźnica położona jest w niedalekiej odległości od Głogowa Małopolskiego i Rzeszowa, co sprawia, że ludność chętnie się tu osiedla. Okolice wsi są bardzo malownicze.

W miejscu, gdzie położona jest Rogoźnica kiedyś znajdowały się rozległe  bagna, trzęsawiska i mokradła, które porośnięte były lasami.

Są dwie różne wersje, od których miejscowość zaczerpnęła nazwę: pierwsza to kwiatki „Rogóżki” – żółto kwitnące, które rosły na terenach bagiennych, trzęsawiskach - powodowały wysuszanie podmokłych terenów, druga, bardziej prawdopodobna i znana przez większą liczbę mieszkańców pochodzi od rogów jeleni. Lasy zamieszkiwane były przez wilki oraz jelenie, które w wielu miejscach pozostawiały swoje poroża. Z czasem wycinano drzewa,  wybrano koryto rzeki, którą przepływa rzeka Szlachcianka. Na osuszanych miejscach powstawały łąki i pastwiska, gdzie wypasano bydło.

Znajdują się one: jedne od strony Rudnej Małej i Mrowli zwane Nizinami, a drugie od strony Woli Cichej i Lipia. Na Nizinach znajdowało się najwyższe wzniesienie zwane Grądzik, gdzie schodziły się wilki, które podchodziły do domostw. Do dzisiaj można na nich spotkać rosnące paprocie jako pozostałość po lasach oraz wytryskające źródełko,  z którego ludzie czerpali wodę.

W czasie II wojny światowej w Rogoźnicy znajdował się front, po jednej stronie miejscowości stacjonowały wojska rosyjskie, po drugiej znajdowało się wojsko niemieckie. Po wojnie ludzie czynem społecznym, swoimi siłami i materiałami wybudowali budynek szkoły, który służy społeczeństwu do dzisiaj.

Do roku 1912 wieś Rogoźnica należała do parafii Świlcza. W 1912 r. została erygowana parafia Rudna Wielka a Rogoźnica została włączona do nowej parafii. W dniu 5 lutego 1978 r. ks. Władysław Brzuszek otworzył w byłej karczmie austriackiej, potem świetlicy, tymczasową kaplicę. Dla mieszkańców Rogoźnicy był to okres bardzo trudny, gdyż władze państwowe nie pozwalały na budownictwo sakralne, a za sprzeciwianie się temu nakazowi groziły sankcje karne. Budynek okupowany był przez kobiety, by władze gminne nie zamknęły go. Kaplica została poświęcona 19 lutego 1978r. przez bpa Tadeusza Błaszkiewicza. 22 października 1989 r. został poświęcony nowy kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, a w 1995 r. miejscowość ta została samodzielnym rektoratem.

Wieś posiada największe tereny inwestycyjne w gminie tworząc wspólnie z terenami przyległymi Rudnej Małej oraz Woli Cichej Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny Strefa S2 Podwyższonej Aktywności Gospodarczej. Firmy działające w Parku mają możliwość uzyskania ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, a także, dzięki włączeniu terenów Parku do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO PARK Mielec”, uzyskania ulg w podatku dochodowym - nawet do 70% zainwestowanego kapitału. Nieruchomość znajduje się około 400 metrów od drogi krajowej relacji Barwinek – Rzeszów – Warszawa i ok. 2 km od międzynarodowego lotniska Rzeszów-Jasionka, co stanowi idealne położenie logistyczne dla firm inwestujących w tym regionie Polski.

Kadencja 2015-2019

Sołtys sołectwa Rogoźnica:

  • Chmaj Dariusz

Rada Sołecka:

  • Bąk Krystyna
  • Janda Marcin
  • Janda Władysław
  • Krupa Anna
  • Kupiec Stanisław
  • Rusin Adam