Kościół w Miłocinie

Miłocin powstał stosunkowo późno, bowiem dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku. W XVIII stuleciu liczył zaledwie 18 gospodarstw. Niegdyś okolicę tę porastał las, zwany Miłocinem, który stanowił południowy skrawek Puszczy Sandomierskiej.

W nim początkiem XVIII wieku I.J. Lubomirski wybudował myśliwski dwór. Była to okazała, drewniana budowla, która z czasem została rozebrana. Do czasów nam współczesnych dotrwała tylko murowana kaplica. Wiąże się z nią ciekawe przesłanie: otóż w roku 1739 Jerzy Ignacy Lubomirski, podczas jednego z polowań, postrzelony został śrutem w twarz, tak, iż omal nie stracił oka. W podzięce za łaskawość opatrzności wybudował w Miłocinie myśliwską kaplicę, pw. św. Huberta. Kaplica powstała w latach 1741-1746 pod kierunkiem K.H. Wiedemanna. Odrestaurowana została w latach 1871 i 1968.

W istocie jest to nieduża, murowana budowla, w kształcie rotundy, na rzucie ośmioboku, nakryta kopułą z latarnią. W jej wnętrzu znajduje się ciekawa polichromia o myśliwskich motywach - namalowana przez Krzysztofa Kędzierskiego i Andrzeja Szulca. Pod posadzką znajduje się krypta. Wydzieloną część ołtarzową zdobi wizerunek św. Huberta oraz potężny, kryształowy świecznik. Umieszczone nad drzwiami poroża jeleni jednoznacznie nawiązują do pierwotnego charakteru tego miejsca, zdecydowanie podporządkowanego pasji myśliwskiej fundatora.

Kadencja 2015-2019

Sołtys sołectwa Miłocin:

  • Micał Zbigniew

Rada Sołecka:

  • Indyk Krystyna
  • Kozdrańska Józefa
  • Kozdrański Witold
  • Lesińska Maria
  • Mokrzycka Maria
  • Obnowska Iwona
  • Tereba Teresa
  • Tomaka Piotr
  • Wójcik Łukasz