Staw w Lipiu

Lipie powstało w wieku XVII i jako wieś królewska wchodziła w skład tzw. starostwa bratkowickiego. W okolicy Lipia zalegają złoża piasków i żwirów, które naniesione zostały przez lodowiec i wody Prawisły.

Od lat były one eksploatowane stanowiły bowiem cenny materiał budowlany. Dziś po wybranym kruszywie pozostały wyrobiska wypełnione wodą, które zasadniczo zmieniły krajobraz tej okolicy. Zbiorniki wodne wraz z piaszczystymi plażami są wspaniałym miejscem wypoczynku dla okolicznej ludności, a także ostoją wodnego ptactwa. Ponadto zbiorniki te są zarybione i stanowią doskonałą sposobność do wędkowania. Poza środowiskiem przyrodniczym w Lipiu można też obejrzeć kilka interesujących obiektów. Uwagę zwraca budynek szkoły z roku 1919 - posiada on starannie odnowione elewacje, ozdobne boniowane naroża i listwowe obramowania wielokwaterowych okien i drzwi.

Kadencja 2015-2019

Sołtys sołectwa Lipie:

  • Kloc Maria

Rada Sołecka:

  • Kawalec Krzysztof
  • Kloc Franciszek
  • Kłeczek Tadeusz
  • Kubik Małgorzata
  • Kwoka Grzegorz
  • Miśta Marek
  • Rudzki Stanisław
  • Szafran Janusz
  • Szafran Małgorzata