ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
36 -060 Głogów Młp.