ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
36 -060 Głogów Młp.
KRS: 0000367517