Budynek Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Głogowie Młp.

Samorządowe Centrim Ekonomiczno-Administracyjne
ul. Rynek 58
36-060 Głogów Małopolski
tel.: (17) 85 17 889, 17 85 17 892

http://zeas.glogow-mlp.pl