Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej
Wysoka Głogowska 313 A
36-061 Wysoka Głogowska
tel.:  (17) 772 64 36

http://www.sdswysokaglogowska.pl