Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Małopolski
tel. (17) 85 17 335

http://www.mgbp.com.pl/