Drukuj
Odsłony: 11459

Miasto Głogów Małopolski podzielone jest na 2 osiedla. Szczegółową organizację i tryb działania przewodniczącego i rady osiedla określa statut osiedla.

Do zadań osiedli należy organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności osiedla, występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie, współpraca z radnymi z terenu miasta, wyrażanie wniosków i opinii na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Osiedle Centrum

Kadencja 2015-2019:

Przewodniczący Rady Osiedla Centrum – Barczak Tomasz

Rada Osiedla Centrum:

 

Osiedle Niwa

Kadencja 2015-2019

Przewodniczący Rady Osiedla Niwa – Kelman Jerzy

Rada Osiedla Niwa:

http://osiedleniwa.com.pl/

https://www.facebook.com/rada.osiedla.niwa/

 

 

.