Miasto Głogów Małopolski podzielone jest na 2 osiedla. Szczegółową organizację i tryb działania przewodniczącego i rady osiedla określa statut osiedla.

Do zadań osiedli należy organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności osiedla, występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie, współpraca z radnymi z terenu miasta, wyrażanie wniosków i opinii na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Osiedle Centrum

Kadencja 2015-2019:

Przewodniczący Rady Osiedla Centrum – Barczak Tomasz

Rada Osiedla Centrum:

 • Drzał Andrzej
 • Dziadecki Władysław
 • Ginter Aneta
 • Guzior Janusz
 • Kania Filip
 • Kogut Jan
 • Kopeć Janusz
 • Łuszcz Marta
 • Niedziela Piotr
 • Pado Aleksander
 • Pado Ryszard
 • Papuga Bernarda
 • Plizga Jan
 • Selwa Renata

 

Osiedle Niwa

Kadencja 2015-2019

Przewodniczący Rady Osiedla Niwa – Kelman Jerzy

Rada Osiedla Niwa:

 • Bocek Bogdan
 • Janusz Stanisław
 • Kelman Joanna
 • Kołodziej Magdalena
 • Kołodziej Paweł
 • Kozak Grzegorz
 • Kubas Robert
 • Matuła Barbara
 • Matuła Tomasz
 • Podolak Rafał
 • Sikora Jan
 • Stępień Krzysztof
 • Stępień Maciej
 • Surowiec Marek

http://osiedleniwa.com.pl/

https://www.facebook.com/rada.osiedla.niwa/

 

 

.