Gmina w liczbach

Gmina Głogów Małopolski ma 19 467 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% męźczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców wzrosła o 11,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy gminy Głogów Małopolski zawarli w 2014 roku 120 małżeństw, co odpowiada 6,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
31,2% mieszkańców gminy Głogów Małopolski jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 1,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

Gmina Głogów Małopolski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 69. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,6 na 1000 mieszkańców gminy Głogów Małopolski. W 2014 roku urodziło się 224 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 341 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2013 roku 49,3% zgonów w gminie Głogów Małopolski spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w gminie Głogów Małopolski były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Głogów Małopolski przypada 8.03 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

W 2014 roku zarejestrowano 300 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 148 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Głogów Małopolski 152. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

63,7% mieszkańców gminy Głogów Małopolski jest w wieku produkcyjnym, 21,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Bardziej szczegółowe statystyki znajdą Państwo na stronie portalu "Polska w liczbach":

 polskawliczbach gmina  polskawliczbach miasto