Domy mieszkalne w Głogowie Młp.

Warunki mieszkaniowe stanowią jeden z głównych elementów kształtujących warunki życia na danym terenie. Ogólnie zasoby mieszkaniowe w gminie (stan 31.12.2015) wyniosły 5348 mieszkań.

Więcej o: Budownictwo

Bale drewna

Gmina Głogów Małopolski nie posiada sieci ciepłowniczej. Na terenie gminy funkcjonują małe, lokalne  kotłownie.

Więcej o: Ciepłownictwo

Linie elektryczne

Gmina Głogów Młp. jest całkowicie zelektryfikowana. Zasilana jest w energię elektryczną z sieci Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego SA Rzeszów.

Więcej o: Elektroenergetyka

Gmina Głogów Małopolski jest w 100 % zgazyfikowana. Głogów Młp. posiada sieć gazową średniego ciśnienia ze stacji redukcyjno-pomiarowej zasilanej wysokoprężnym gazociągiem 150/100 o długości 5230 m jako odgałęzienie gazociągu φ 700 Husów - Sędziszów.

Więcej o: Gazownictwo

Budynek Oczyszczalni Ścieków w Zabajce

Istotne znaczenie dla każdej gminy ma sieć kanalizacyjna. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie Głogów Młp. wynosi 98,4 km (w tym 8,6 km kanalizacji deszczowej) i liczy 3103 przyłączy o długości 62,8 km.

Więcej o: Gospodarka ściekowa

Gmina Głogów Małopolski posiada własne ujęcia wody głębinowej. Jest zwodociągowana w 100%.

Głównymi źródłami zaopatrzenia w wodę są trzy ujęcia położone na terenie gminy:

Więcej o: Gospodarka wodna

Aparat telefoniczny

W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił znaczny postęp w telefonizacji gminy. Działalność w branży telekomunikacyjnej prowadzą:

Więcej o: Telekomunikacja

Układ dróg w centrum miasta Głogów Młp.

Układ drogowy

Sieć dróg na terenie gminy jest najdłuższa w powiecie rzeszowskim ziemskim.

Więcej o: Układ drogowy, komunikacja