Budynek Oczyszczalni Ścieków w Zabajce

Istotne znaczenie dla każdej gminy ma sieć kanalizacyjna. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie Głogów Młp. wynosi 98,4 km (w tym 8,6 km kanalizacji deszczowej) i liczy 3103 przyłączy o długości 62,8 km.

Skanalizowane są miejscowości: Głogów Młp (kanalizacja ogólnospławna), Wysoka Głogowska, Miłocin, Rudna Mała, Pogwizdów Nowy, Rogoźnica, Lipie, Zabajka, Wola Cicha.

Gmina Głogów Małopolski została laureatem regionalnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.  W kategorii innowacyjny projekt unijny, gmina została nagrodzona za inwestycję „Budowa kanalizacji w Budach Głogowskich wraz z dostawą i montażem urządzeń do przetwarzania osadów pościekowych metodą ORTWED do oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim”.
Gmina (skanalizowana w 70%) zbudowała kanalizację w Budach Głogowskich, natomiast w biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim zainstalowała zupełnie nowy, a wręcz nowatorski mechanizm. Urządzenie służy do osuszania osadów pościekowych. W efekcie otrzymywane osady ulegają biologicznej degradacji i mogą być ponownie wykorzystane w nawozach bez szkody dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wg danych z Urzędu Statystycznego w 2012 roku z oczyszczalni ścieków korzystało 13831 osób

W Gminie Głogów Małopolski zmodernizowano oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Zabajce. Innowacyjna inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 10,2 mln zł. Całkowity koszt inwestycji opiewa na 21,7 mln zł. Jest to najnowocześniejsza oczyszczalnia ścieków w regionie. Jej innowacyjność polega na zastosowaniu nowoczesnej technologii oczyszczania ścieków – biologicznego reaktora z instalacją membranową. Chodzi o wykorzystanie hemodializy, szczególnie przy oczyszczaniu i uzdatnianiu wody. Nowa technologia oczyszczania ścieków pozwala na osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych jeszcze bardziej surowszych niż unijne normy w tym zakresie. Projektowany przepływ zmodernizowanej oczyszczalni zwiększył się z 2000 m3/dobę do 5000 m3/dobę. Tą inwestycją zabezpieczony został rozwój gminy na kolejne dziesiątki lat. Inwestycja została wyróżniona w I etapie XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2015” za inwestycję „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Głogów Małopolski”. Gmina otrzymała wyróżnienie w kategorii - inwestor. 

oczyszczalnia