Gmina Głogów Małopolski jest w 100 % zgazyfikowana. Głogów Młp. posiada sieć gazową średniego ciśnienia ze stacji redukcyjno-pomiarowej zasilanej wysokoprężnym gazociągiem 150/100 o długości 5230 m jako odgałęzienie gazociągu φ 700 Husów - Sędziszów.

Obecnie stacja ta zasila oprócz Głogowa Młp. również: Wysokę Głogowską, Wolę Cichą, Lipie, Rogoźnicę, Zabajkę, Budy Głogowskie i Styków. Przez teren Gminy Głogów Małopolski przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia m.in.:
•  gazociąg o znaczeniu krajowym φ 700 mm relacji Jarosław – Sędziszów
•  gazociąg o znaczeniu krajowym φ 400 mm relacji Jarosław – Sędziszów
•  gazociąg o znaczeniu lokalnym φ 150/100 mm relacji Głogów Młp. - Raniżów
•  gazociąg o znaczeniu lokalnym φ 80 mm relacji Rzeszów – SRP Miłocin