Drukuj
Odsłony: 4085
Bale drewna

Gmina Głogów Małopolski nie posiada sieci ciepłowniczej. Na terenie gminy funkcjonują małe, lokalne  kotłownie.

Generalnie  ogrzewanie  obiektów  oparte  jest  na  bazie  rozwiązań  indywidualnych, takich jak piece lub wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania. Najczęściej stosowanym paliwem jest węgiel, drewno, gaz. Na terenie gminy brak jest obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Część mieszkańców używa drewna, nie posiadają oni jednak specjalnych pieców przystosowanych do spalania biomasy.