Dzięki podjętym działaniom poszukiwawczym z pomocą głogowskich historyków udało się odnaleźć cenny dla naszego miasta dokument. Jest to pochodzący z 1570 r. akt fundacji miasta Głowowa podpisany osobiście przez Fundatora Krzysztofa Głowę oraz innych ważnych dostojników miejskich. Oryginał dokumentu przetrwał zawieruchy wojenne i obecnie złożony jest w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Głogów to dawne miasteczko tworzące interesujący zespół urbanistyczno-architektoniczny o istotnej wartości historycznej. Dawny układ urbanistyczny najlepiej zachowany jest w centrum miasta. Pochodzi on jeszcze z czasów jego lokacji - jest to oryginalne renesansowe rozwiązanie przestrzenne. Istnieje opinia, że wytyczony przez Krzysztofa Głowę plan miasta, był pierwszym w Polsce dziełem urbanistycznym epoki renesansu.