Dzięki podjętym działaniom poszukiwawczym z pomocą głogowskich historyków udało się odnaleźć cenny dla naszego miasta dokument. Jest to pochodzący z 1570 r. akt fundacji miasta Głowowa podpisany osobiście przez Fundatora Krzysztofa Głowę oraz innych ważnych dostojników miejskich. Oryginał dokumentu przetrwał zawieruchy wojenne i obecnie złożony jest w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.

Na zlecenie urzędu miasta, zespół konserwatorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Miłośników Dawnych Dokumentów, wykonał wierną kopię dokumentu, która już niebawem zostanie wystawiona do publicznego oglądania w sali głogowskiego ratusza. Prace nad przygotowaniem kopii były niezwykle pracochłonne i skomplikowane. Oryginał dokumentu jest podniszczony i trudny do rozczytania. Prace nad kopią aktu rozpoczęto od obróbki komputerowej, która, mimo że trwała 3 miesiące nie pozwoliła na całkowite odczytanie tekstu. Ostatnie 3 linijki oryginału są całkowicie nieczytelne. Kopie wykonano z wykorzystaniem oryginalnych materiałów: pergaminu koźlęcego i trwałych, naturalnych pigmentów imitujących galasowy inkaust.

Autorkami kopii są: Aneta Lipka – grafik komputerowy, Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów „Archiwum Patriae”:  Iwona Kotala – Skiba – konserwator (CLKA, AGAD), Inga Strembowicz – starszy kustosz (Oddział I, AGAD).

 akt 1 akt 2

Akt 3