20160401W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego rozpoczęły się remonty cząstkowe dróg gminnych.

Poziome ubytki w drogach na zlecenie gminy naprawia firma „MOLTER” Sp. z o. o. Rudna Mała 47b, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Firma „MOLTER” odpowiada za bieżące utrzymanie nawierzchni asfaltowych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Małopolski w 2016 roku. 

Równocześnie nawożony jest kamień na drogi gruntowe w sołectwach. Prace powinny zakończyć się do końca kwietnia br.  Kierowców prosimy o cierpliwość.