Drukuj
Odsłony: 893
201604111Burmistrz Głogowa Małopolskiego informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony którego przedmiotem zamówienia jest: "Przebudowa ul. Pelczara w Głogowie Małopolskim”. Zakres zamówienia obejmuje : - kanalizację deszczową PVC fi 200 mm (przykanaliki) - 140,0 mb; studzienki ściekowe fi 500 mm - 24,0 szt.; wykonanie podbudowy - 3 489,0 m2;ułożenie krawężnika na ławie betonowej - 1 180,0 mb; ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu 4 cm + 4 cm - 3 489,0 m2; montaż pionowych znaków drogowych -7,0 szt.; montaż progów zwalniających - 2,0 kpl; roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem - 1,0 kpl;  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 1,0 kpl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg