Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim –
Referat Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na stanowisko: „Ratownik wodny”

Na w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która:
1.    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2.    Posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wg wzoru MSW, lub posiada tytuł ratownika WOPR,

3.    Posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), z uzyskanym tytułem Ratownika.
4.    Przynależy do jednego z podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego wg. listy podmiotów MSW.
5.    Posiada stan zdrowia, który pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
6.    Jest odpowiedzialna i dyspozycyjna.
Dodatkowe informacje:
Mile widziane doświadczenie zawodowe, oraz inne uprawnienia pomocne
w ratownictwie wodnym.

Oferujemy:
• Stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Pakiet socjalny,
• Możliwość rozwoju,
• Pracę w gronie profesjonalistów.

Oferty należy składać do 31.01.2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Głogowie Małopolskim pok. Nr 4.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-17) 8515144,

Miejsce wykonywanej pracy: Kryta Pływalnia „Wodnik” w Głogowie Małopolskim przy ulicy Parkowej 15,