Pomoc prawna

Z dniem 1 stycznia 2016 r. w MGDK w Głogowie Małopolskim został uruchomiony Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Porady prawne są udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 - 19.00. Aby z nich skorzystać należy zgłosić się w wybranych godzinach do MGDK w Głogowie Młp. (1 piętro - lokal biurowy nr 118) lub telefonicznie umówić się z Koordynatorem (tel. 730 312 959).

 

Na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej z porad (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

•    osoby do 26 roku życia,
•    osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających udzielenie porady, przyznano świadczenie z pomocy społecznej, na podstawie ustawy o niej.
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•    osoby, które ukończyły 65 lat,
•    emeryci i renciści, którzy ukończyli 65 lat lub korzystają z opieki społecznej,
•    weterani i kombatanci,
•    osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub awarii znalazły się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty.    

 

Pomoc prawna dotyczy zakresu:

•    prawa pracy,
•    prawa cywilnego,
•    spraw karnych,
•    spraw administracyjnych,
•    prawa rodzinnego,
•    prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),
•    ubezpieczeń społecznych, emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, zdrowotnych,
•    przygotowania do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje jednak spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej (z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia) oraz występowania udzielającego porad w roli pełnomocnika przed sądem. Aby skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej wymagane jest okazanie oryginału lub odpisu decyzji, nie starszej niż rok, o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/