500
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny.Dotyczy to rodzin, które mają jedno, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze rodzice otrzymają niezależnie od dochodów rodziny.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia. mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

- zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach rodziny za 2014 r. (inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub dochody podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku),

zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2014 r.,

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (w przypadku opiekunów faktycznych),

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016r.), rodzice dostaną wyrównanie od kwietnia 2016 r.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017r.

Realizacją świadczenia wychowawczego będzie zajmował się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp., ul. Fabryczna 17.