Pomoc prawna

Z dniem 1 stycznia 2016 r. w MGDK w Głogowie Małopolskim został uruchomiony Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Porady prawne są udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 - 19.00. Aby z nich skorzystać należy zgłosić się w wybranych godzinach do MGDK w Głogowie Młp. (1 piętro - lokal biurowy nr 118) lub telefonicznie umówić się z Koordynatorem (tel. 730 312 959).

500
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny.Dotyczy to rodzin, które mają jedno, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze rodzice otrzymają niezależnie od dochodów rodziny.

rodzina 500 plusRządowy program „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500 +” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Głogów Młp.