budownictwoW  Głogowie Małopolskim decyzją Rady Miasta zostało utworzone Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jest to spółka, której jedynym właścicielem jest Gmina Głogów Małopolski. Towarzystwa Budownictwa Społecznego zwane w skrócie TBS-ami powstają na mocy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa.  Nie są organizacjami  działającymi dla zysku. Dochody które uzyskają ze swojej działalności nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników a muszą być wykorzystane na działalność statutową czyli np. na budowę domów czy remonty. Towarzystwa są jednostkami samodzielnymi finansowo a więc nie dotowanymi ze środków publicznych.