Pojemniki do segregacji odpadów

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy sposób segregacji obowiązujący na terenie naszej Gminy. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier a także opakowania szklane oraz opakowania wielomateriałowe.

W Gminie Gogów Małopolski tworzywa sztuczne, metal, papier oraz opakownaia wielomateriałowe zbierane są jako jedna frakcja - do worka żółtego natomiast szkło do worka koloru zielonego. Odpady pochodzenia roślinnego takie jak skoszona trawa lub resztki z pielęgnacji krzewów zbieramy w worki koloru szarego. Przy tak przyjętym systemie do segregacji wystarczą trzy pojemniki. Zbieranie razem papieru,  tworzyw sztucznych wraz z metalem oraz opakowań wielomateriałowych, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych i szkła pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić w zakładce PSZOK na tej stronie.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei. Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni. Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do śmieci zmieszanych. Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

 

WOREK ZIELONY - SZKŁO

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
- butelki szklane po napojach i żywności - porcelany i ceramiki
- butelki po napojach alkoholowych - doniczek
- szklane opakowania po kosmetykach - żarówek i lamp neonowych, fluoroscencyjnych i rtęciowych
- słoiki szklane - szkła stołowego, okularowego i żaroodpornego
- inne opakowania ze szkła białego itp. - fajansu
  - ekranów i lamp telewizyjnych
  - luster i szyb samochodowych

 

WOREK ŻÓŁTY - PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
- opakowania z papieru lub tektury - papierów powlekanych folią i kalki
- gazety i czasopisma - pieluch jednorazowych i podpasek
- książki i zeszyty - worków po nawozach
- torebki papierowe - worków po cemencie
- butelki po napojach - tapet
- opakowania po chemii gospodarczej - artykułów medycznych
- opakowania po produktach spożywczych - odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- plastikowe torebki, worki, reklamówki - farb, lakierów
- plastikowe koszyczki po produktach - zużytych baterii
- puszki po napojach - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- puszki po konserwach  
- drobny złom żelazny i metale kolorowe  
- kartony po mleku i napojach  
- opakowania po zupkach  
- opakowania po tabletkach  

 

WOREK SZARY - ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
- gałęzie drzew i krzewów - kości zwierząt
- liście, kwiaty i skoszoną trawę - mięsa i padliny zwierząt
- trociny i kore drzew - drewna impregnowanego
- obierki z owoców i warzyw - płyt wiórowych i MDF
  - leków
  - odchodów zwierząt
  - popiołu z węgla kamiennego