30 września br.  roku odbyły się w szkołach naszej gminy coroczne ćwiczenia dotyczące „Bezpiecznej ewakuacji szkoły", które polegały na praktycznej ewakuacji młodzieży szkolnej z zagrożonego budynku.

Ewakuacja polegała na szybkim i zorganizowanym przemieszczeniu osób z miejsc, w których przebywanie mogło zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Każda jednostka musi posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji. W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego w każdym roku odbywa się trening ewakuacji, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy szkoły.

W ewakuacji brali udział wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkół w naszej gminie, którzy szybko i sprawnie opuścili budynki szkół oznaczonymi drogami ewakuacji.

201609301 201609302
2016062120 2016062112
201609306 2016062112