Rodzaje alarmów

 

Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy
1 Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny - modulowany   dźwięk syreny w okresie trzech minut


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp) dla

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
2 Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp) dla

 
 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp. Rodzaj komunikatu
Sposób ogłoszenia komunikatu
Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowy środki masowego
przekazu
akustyczny  system  alarmowy środki masowego przekazu
1 Uprzedzenie o zagrożeniu
skażeniami
 


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie..... około godz... min ... może nastąpić skażenie ....... (podać rodzaj skażenia) w kierunku ........ (podać kierunek)

 


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ........ (podać rodzaj skażenia) dla ....

2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami  


Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ........ (podać rodzaj zakażenia) dla ....

3


Uprzedzenie o 
klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

 
Powtarzana trzykrotnie zapoweidź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ....... (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)
 


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ........ (podać rodzaj klęski) dla ....