Powódź

O czym trzeba pamiętać w czasie zagrożenia powodzią:

 •  nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;
 • nie przejeżdżaj przez wały przeciwpowodziowe;
 • nie uprawiaj gruntu w odległości mniejszej niż 3 metry od wału przeciwpowodziowego;
 • nie uprawiaj gruntu w odległości mniejszej niż 3 metry od wału przeciwpowodziowego;
 • nie uszkadzaj umocnień przeciwpowodziowych;
 • nie sadź drzew na wałach przeciwpowodziowych;
 • nie stawiaj budynków, nie kop rowów, dołów, studni, itp. w odległości mniejszej niż 50 metrów od wałów przeciwpowodziowych.

Przed powodzią:

 •  ubezpiecz siebie i swój dobytek;
 • upewnij się, że członkowie twojej rodziny więdzą co robić w czasie powodzi;
 • naucz swoje dzieci, kiedy mają dzwonić pod dane numery ratunkowe;
 • zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania (przeważnie jest to: dźwięk syreny, gong, dźwięk dzwonów kościelnych);
 • ustal z członkami swojej rodziny sposób porozumiewania się w razie rozdzielenia.

Gdy wiesz, że powódź cię nie ominie:

 • przygotuj worki z piaskiem;
 • zadbaj o bezpieczne schronienie lub dogodną drogę ucieczki dla swoich zwierząt;
 • wyłącz zasilanie elektryczne i dopływ gazu;
 • zabezpiecz najcenniejsze rzeczy, np. przenosząc je na wyższe piętra budynku;
 • usuń ze swojej posesji wszystkie pojazdy, przemieszczając je w bezpieczne miejsce;
 • usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak, np. środki owadobójcze;
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji; obmyśl dostępne drogi ucieczki, bezpieczną formę przemieszczenia swojej rodziny, wybierz najpotrzebniejsze rzeczy, jakie ze sobą zabierzesz (pamiętaj, że dorosłe osoby nie powinny mieć przy sobie więcej, niż 50 kilogramów bagażu).

W czasie powodzi:

 • włącz radio, a w nim lokalną stację, aby dowiedzieć się cennych informacji na temat dalszego postępowania, powstałych zniszczeń, działań służb ratowniczych, itd.;
 • w razie niebezpieczeństwa przenieś się na wyżej położone tereny;
 • jeżeli lokalne władze każą mieszkańcom opuścić swoje domy i jak najszybciej ewakuować się z miejsca zagrożenia, zrób to;
 • daj swoim dzieciom kartki z ich imionami i nazwiskami oraz adresem kontaktowym do ich opiekunów;
 • jeżeli to możliwe, zostaw w miejscu zamieszkania informacje o tym, gdzie i kiedy wyjechałeś;
 • w razie opuszczenia swojego domu, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym;
 • jeżeli opuszczasz miejsce zamieszkania własnym środkiem transportu, jedź drogami wyznaczonymi przez lokalne władze, jeżeli natomiast ugrzęźniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd;
 • zadbaj o swoje zwierzęta; wypuść je z klatek, zamkniętych pomieszczeń, itp., aby miały szansę na przeżycie;
 • w czasie powodzi odłącz zasilanie elektryczne, sieć gazową i wodociągową;
 • w miarę możliwości zaopatrz się w zapas wody pitnej i przenieś ją na wyższe piętra budynku;
 • nie pij wody ze studni i wody gruntowej;
 • jeżeli widzisz, że nurt wody jest silny, nie chodź po zalanych obszarach;
 • jeżeli musisz przejść przez zalany obszar, używaj, np. tyczki, aby sprawdzić grunt przed sobą;
 • jeżeli jesteś w stanie, zgłoś się do odpowiednich służb, aby pomóc im w walce z powodzią;
 • nie panikuj, myśl trzeźwo.

Ważne!

W wypadku zagrożenia życia lub innych niebezpieczeństw, machając, np. flagą lub kawałkiem materiału o odpowiednim kolorze, możesz prosić o pomoc:
– kolor biały (prosisz o przeniesienie z miejsca, w którym się obecnie znajdujesz);
– kolor czerwony (prosisz o jedzenie i wodę);
– kolor niebieski (prosisz o przybycie lekarza).

Telefony alarmowe: 998 lub 112