Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel.: 17 8515123
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Rzeszów, tel.: 17 8671965, 8671964, 604 123 500

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów.