Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie gminy Głogów Małopolski działa 14 jednostek OSP, wszystkie typu S (samochodowych). Pięć jednostek OSP (Głogów Małopolski, Rudna Mała, Wysoka Głogowska, Pogwizdów Stary i Budy Głogowskie) włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Na koniec ostatniego roku sprawozdawczego w szeregach OSP na terenie gminy zrzeszonych było 621 członków (98 kobiet) w tym: 37 członków wspierających i 46 członków honorowych.

Wymienione jednostki OSP zarejestrowane są jako stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają nadany NIP i REGON, a więc są jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną. We wszystkich jednostkach powołane są zarządy, których członkowie są bezpośrednio odpowiedzialni za funkcjonowanie danej jednostki. Koordynacja działań jednostek z terenu całej gminy odbywa się poprzez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP z siedzibą w Głogowie Małopolskim.

Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu Gminy Głogów Małopolski:

OSP Głogów Małopolski
ul. Mickiewicza 1
36-060 Głogów Małopolski
tel. -
http://www.osp.glogow-mlp.pl/

OSP Rudna Mała
Rudna Mała 415
36-054 Mrowla

OSP Wysoka Głogowska
36-061 Wysoka Głogowska 414
osp-wysokaglogowska.pl

OSP Pogwizdów Stary
Pogwizdów Stary 56
36-130 Raniżów
pogwizdowstary.osp.org.pl

OSP Budy Głogowskie
Budy Głogowskie 270
36-060 Głogów Małopolski

 

Pozostałe Jednostki OSP z terenu Gminy Głogów Małopolski:

OSP Hucisko
Hucisko1
36-003 Przewrotne
http://hucisko.osp.org.pl/

OSP Lipie
Lipie 64
36-060 Głogów Małopolski

OSP Pogwizdów Nowy
Pogwizdów Nowy 137
36-062 Zaczernie

OSP Przewrotne
Przewrotne 612
36-003 Przewrotne

OSP Rogoźnica
Rogoźnica 98
36-060 Głogów Małopolski

OSP Styków
Styków 306
36-060 Głogów Małopolski

OSP Styków – Janciówka
Janciówka 486
36-060 Głogów Małopolski

OSP Wola Cicha
Wola Cicha 151
36-060 Głogów Małopolski

OSP Zabajka
Zabajka 145
36-060 Głogów Małopolski