mapkaRada Miasta Rzeszowa po raz kolejny podjęła uchwałę w sprawie zmiany granic miasta przez włączenie do Rzeszowa sołectw z gmin: Głogów Małopolski, Trzebownisko, Boguchwała, Świlcza i Krasne. Z naszej gminy dotyczy to miejscowości: Miłocin, Pogwizdów Nowy i Rudna Mała. W związku z obowiązującymi przepisami prawa Rada Miejska w Głogowie Małopolskim podjęła uchwałę o przeprowadzeniu na terenie gminy Głogów Małopolski konsultacji społecznych.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie gminy Głogów Małopolski, które ukończyły 18 lat.Konsultacje z mieszkańcami odbędą się poprzez udostępnienie w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim ankiet konsultacyjnych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej konsultacje będą przebiegać w następujący sposób:

1. Osoba głosująca udziela odpowiedzi na pytanie o treści: ,,Czy jesteś za włączeniem sołectw Miłocin, Pogwizdów Nowy i Rudna Mała do gminy miasto Rzeszów?”.
2. Głosowanie polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce pytania: ,,Jestem za”, ,,Jestem przeciw”, ,,Wstrzymuję się” znaku „X” i złożenie podpisu na ankiecie konsultacyjnej. Oddany głos jest ważny, jeżeli w ankiecie konsultacyjnej zostanie postawiony w polu kwadratu, znak „X” przy jednej z trzech odpowiedzi.
3. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy wrzucają do urny do głosowania zlokalizowanej w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim – Kancelaria ogólna.Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone poprzez ich wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim.

 

 

mapka