MOBILNY URZĄD system powiadamiania SMS

Mieszkańcy Gminy Głogów Małopolski mogą bezpłatnie korzystać z Gminnego Systemu Powiadamiania SMS.

Gminny System Powiadamiania to szybki i skuteczny sposób dotarcia z szeregiem ważnych informacji do mieszkańców gminy. System informuje za pośrednictwem SMS-ów o zagrożeniach meteorologicznych, utrudnieniach, awariach oraz ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Zarejestrowani użytkownicy będą otrzymywać również komunikaty urzędowe, dotyczące np.: zmian czasu pracy urzędu.

System wspiera również mieszkańców, którzy posiadają jedynie telefon stacjonarny lub mają trudności z odczytywaniem SMS-ów (np.: osoby starsze lub niedowidzące). Te osoby mogą otrzymywać komunikaty w postaci wiadomości głosowych przekazywanych na wskazany numer telefonu.

Otrzymywanie SMS-ów oraz wiadomości głosowych z gminy nie wiąże się z kosztami – system jest bezpłatny.

Wyślij SMS pod numer 664 400 100 o treści TAK.GLOGOW

Treść kodu wyrejestrowującego NIE.GLOGOW

Mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów.