Ratusz w Głogowie Małopolskim

Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1,

tel. 17 789 7000
fax. 17 789 7001

Lp. Stanowisko Pracownik Pokój Telefon
1. Burmistrz Głogowa Małopolskiego mgr Paweł Baj 1a 17789 7010
2. Zastępca Burmistrza   1b 17789 7010
3. Sekretarz Gminy mgr Remigiusz Wzorek 10 17789 7010
4. Radca Prawny mgr Witold Pruchnik 9

17789 7018

Referat Organizacyjno-Administracyjny ul.Rynek 1 - tel. 17 789 7010
1. Referent ds. obsługi kancelaryjnej mgr Monika Baran

2

17789
7011

2. Sekretarka mgr Magdalena Stróż 1 17789
7012
3.

Podinspektor ds. Działalności oraz Spraw Administracyjno-Gospodarczych

mgr Dominika Piasecka

3

17789
7013

4. Inspektor ds. Uzależnień i OSP mgr Agnieszka Bieniek 3 17789
7014
5. Inspektor ds. Wojska  i Obrony Cywilnej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych mgr inż. Justyna Dworak 4 17789
7015
6. Inspektor
ds. Kadr
mgr Bożena Rębisz 9

17789
7017

7. Starszy Informatyk mgr inż. Paweł Bawor 2a 17789
7101
8. Informatyk mgr Andrzej Krasoń 2a 17789
7102
Referat Spraw Obywatelskich ul.Rynek 1 - tel. 17 789 7020
1. Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
dr Barbara Bąk 6 17789
7021
2. Inspektor
ds. Dowodów Osobistych
Maria Płoch 6a 17789
7023
3. Inspektor  ds. Obsługi Rady, Zastępca Kierownika USC mgr Joanna Rączy

6a

17789
7022

Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej ul.Rynek 1 - tel. 17 789 7030
1.

Kierownik Referatu

mgr Dorota Borkowska 7 17789
7031
2. Pomoc Administracyjna mgr Sebastian Benedyk

7

17789
7032

3. Pomoc Administracyjna Janusz Krochmal

7

17789
7032

4. Inspektor ds. Gospodarki Gruntami inż. Agnieszka Woźniak 11 17789
7033
5. Inspektor
ds. Zarządzania Mieniem
Ewa Płoch 11 17789
7034
Samodzielne Stanowisko ds. Geodezji  - tel. 17 789 7035
1. Główny Specjalista ds. Geodezji inż. Władysław Kretowicz 7 17789
7035
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul.Rynek 1 - tel. 17 789 7040
1. Kierownik Referatu mgr inż. Grzegorz Drozdowski 8 17789
7041
2. Inspektor mgr Marcin Madej 8 17789
7042
3. Referent mgr inż. Justyna Czech 8

17789
7042

Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji Gminy, ul.Rynek 1 - tel. 17 789 7050

1.

Kierownik Referatu mgr Piotr Dykiel 12 17789
7051

2.

Inspektor  ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych mgr inż. Monika Paja 12

17789
7052

3.

Inspektor mgr Aneta Ginter   12 17789
7053

4.

Podinspektor mgr Monika Płoch   12 17789
7052
Referat Budownictwa i Inwestycji ul.Rynek 1 INWESTYCJE: tel. 17 789 7060
1. Kierownik Referatu inż. Bogdan Kocha 14 17789
7061
2. Inspektor
ds. Inwestycji i Dróg
mgr Łukasz Grodecki 14

17789
7062

3.

Inspektor mgr Bożena Sala

14

17789
7063

Referat Budownictwa i Inwestycji ul.Rynek 1 BUDOWNICTWO: tel. 17 789 7070
4.

Inspektor
ds. Budownictwa

mgr Janina Żmuda 13

17789
7064

5. Podinspektor ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego mgr inż. Bożena Kutacha 13

17789
7065

6. Inspektor ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego mgr Anna Rybka 13

17789
7066

7.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych mgr Piotr Galas

4

17789
7016

Referat Budżetu i Finansów Gminy  ul. Kościelna 8 - tel. 17 789 7080
1. Skarbnik Gminy mgr Lucyna Alberska 7 17789
7081
2. Inspektor
ds. Księgowości Budżetowej
Halina Bajek 9 17789
7082
3. Podinspektor
ds. Księgowości Budżetowej
mgr Małgorzata Bazan 9 17789
7083
4. Inspektor
ds. Księgowości Budżetowej
Joanna Pruchnik 9 17789
7084
5. Inspektor mgr inż. Helena Sobczyk 8 17789
7085
6. Inspektor mgr Ewelina Barczak

8

17789
7086

7. Inspektor mgr Dorota Migut 8 17789
7087
8. Inspektor - ds. Obsługi Kasy mgr inż. Dorota Pietraszek 1 17789
7098
Referat Podatkowy ul. Kościelna 8 - tel. 17 789 7090
1. Kierownik Referatu mgr Magdalena Bilwin 2 17789
7091
2. Inspektor
ds. Wymiaru Podatkowego
mgr Iwona Czebieniak 2 17789
7092
3. Inspektor
ds. Wymiaru Podatkowego
mgr Barbara Kołodziej 2 17789
7093

4.

Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej mgr Barbara Barczak

2

17789
7094

5. Inspektor
ds. Księgowości Podatkowej
Anna Grzywacz 2 17789
7095
6. Pomoc administracyjna mgr Anna Iwaszek 2 17789
7096
7.

Pomoc Administracyjna

mgr Magdalena Żmuda 2

17789
7094

Straż Miejska w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1 - tel. 17 789 7074
1. Komendant Straży Miejskiej mgr Łukasz Długoń 8 664 027 095
Referat Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 15, 177176078
1. Kierownik Referatu
 
mgr Paweł Ginalski 177176078
2. Menedżer Sportu mgr Paweł Grzywacz 177176078

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.