Rezerwat Przyrody "Bór"

Bór Głogowski - to najlepiej zachowany i położony w niewielkiej odległości od Rzeszowa fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej. Należy on do Nadleśnictwa w Głogowie. Określa się go również nazwą Lasy Głogowskie, a dalej są to Lasy Sokołowskie.

Turystyka piesza

Na terenie gminy Głogów Małopolski wyznaczono 3 szlaki turystyczne:

Szlak żółty - "Dookoła Rzeszowa", o ogólnym przebiegu: Tyczyn - Matysówka - św. Roch - Słocina Górna - Wilkowyja - Załęże - Nowa Wieś k. Jasionki - Stobierna - Wysoka Głogowska - Głogów Małopolski - Budy Głogowskie - Bratkowice - Dąbrowa - Błędowa Zgłobieńska - Zgłobień - Niechobrz Górny - Mogielnica - Lutoryż - Działy Babickie - Wisłoczanka - Zarzecze - Siedliska - Przylasek Pondziwojski - Hermanowa - Tyczyn (120 km).

Turystyka rowerowa

Na terenie gminy Głogów Małopolski wyznaczono 5 tras rowerowych:

1. Trasa rowerowa:
Głogów Małopolski –  Wysoka Głogowska 5,5 km.

2. Trasa rowerowa:
Głogów Małopolski – Budy Głogowskie  9 km.

3. Trasa rowerowa:
Głogów Małopolski – Kamień 50 km (na terenie gminy Głogów Małopolski 17 km).

4. Trasa rowerowa: Głogów Małopolski – Pogwizdów Stary  15 km.

W centrum obszernego rynku znajduje się murowany ratusz z charakterystyczną wieżą, zbudowany przez Lubomirskich około połowy XVIII w. Ratusz wzniesiono w miejscu poprzedniej XVII-wiecznej drewnianej budowli. W latach 1822 i 1929 był przebudowany. Na rynku są usytuowane również zabytkowe figury Matki Boskiej i św. Floriana z XVIII w., głaz z 1933 r. ufundowany królowi Janowi III Sobieskiemu oraz pomnik Walk i Męczeństwa z 1966 r.

logo natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony dziedzictwa przyrodniczego krajów Unii Europejskiej.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
– obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
– specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Ochrona na obszarach Natura 2000 polega na rozwijaniu umiejętności współistnienia z przyrodą i szukaniu kompromisów między potrzebami ekonomicznymi i rekreacyjnymi, a wymogami utrzymania niezakłóconych układów przyrodniczych.