Drukuj
Odsłony: 2319
Ratusz w Głogowie Małopolskim

W centrum obszernego rynku znajduje się murowany ratusz z charakterystyczną wieżą, zbudowany przez Lubomirskich około połowy XVIII w. Ratusz wzniesiono w miejscu poprzedniej XVII-wiecznej drewnianej budowli. W latach 1822 i 1929 był przebudowany. Na rynku są usytuowane również zabytkowe figury Matki Boskiej i św. Floriana z XVIII w., głaz z 1933 r. ufundowany królowi Janowi III Sobieskiemu oraz pomnik Walk i Męczeństwa z 1966 r.

glogow14Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy został wzniesiony w latach 1876-1879. Jest to murowana, jednonawowa świątynia na rzucie krzyża łacińskiego z prezbiterium i kaplicami po bokach oraz dwoma wieżami w fasadzie. Fasadę zdobią arkady i płyciny. Wnętrze kościoła nakryte jest sklepieniem kolebkowym.

W centrum Głogowa zachowany jest dawny układ urbanistyczny z charakterystyczną zabudową małomiasteczkową, liczącą ponad 150 murowanych, przeważnie parterowych domów z XIX i początku XX w. Pochodzące z czasów lokacji oryginalne rozwiązanie przestrzenne, przez niektórych uważane jest za pierwsze w Polsce dzieło urbanistyczne epoki renesansu.

glogow3Budynek pod Arkadami to zabytkowy budynek w rynku, w którym obecnie mieści się siedziba szkoły muzycznej I stopnia w Głogowie Małopolskim.

Piętrowa kamienica mieszczańska powstała w początkach XIX w. Jej wygląd i charakter w sposób wyraźny odbiega od typowej, parterowej zabudowy przyrynkowej miasta z uwagi na posiadanie dwuprzęsłowego arkadowego podcienia. Budynek ten pierwotnie parterowy, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta o układzie dwuosiowym z sienią przelotową w osi zachodniej posiada dwuprzęsłowy arkadowy podcień. W drugim ćwierćwieczu XIX wieku nadbudowano trzyosiowe piętro. Obiekt jest jednym z ważniejszych elementów układu urbanistycznego dawnego renesansowego miasta – terenu o zwartej zabudowie wokół prostokątnego (zbliżonego do kwadratu) rynku, wychodzących z niego ulic tzw. „krzyżowych” stanowiących osie miasta.

glogow9

Budynek zakładu produkcyjnego Eko-Karpaty, których główny budynek fabryczny to dawny pałac Lubomirskich, zwany kiedyś zamkiem. Wielokrotnie przebudowywany, w niczym nie przypomina luksusowej rezydencji wzniesionej w latach 1726–1727 przez Jana Kazimierza Lubomirskiego.

Pomniki:

- Pomnik walki i Męczeństwa – z 1966 r.
- Figura św. Floriana - rzeźba z XVIII w., powstała z fundacji Urszuli Lubomirskiej, ustawiona w zachodniej części rynku na wysokim i murowanym postumencie.
- Figura Matki Boskiej – rzeźba z XVIII w., powstała z fundacji Urszuli Lubomirskiej, zwrócona na południe, stoi na wysokiej kolumnie wtopionej u podstawy w potężny postument, na którym umieszczono tablicę przypominającą o rocznicy 500 – lecia bitwy pod Grunwaldem.
- Pomnik ku czci Jana III Sobieskiego – z roku 1933, poświęcony Janowi III Sobieskiemu ma cokół w kształcie kamiennego kopca, na którym ustawiono głaz z wyrytym na licu napisem fundacyjnym.
- Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego – autorstwa Władysława Dudka  z Krakowa, został odsłonięty w 2004 r. Pomnik przedstawia zatroskanego Kardynała spoglądającego na dwójkę dzieci znajdujących się u jego stóp.
glogow12- Pomnik Jana Pawła II - znajduje się w północno-wschodniej części rynku. Został odsłonięty w październiku 2005 r. Data ta zbiegła się z kolejnym Dniem Papieskim, a jednocześnie z 100. rocznicą konsekracji głogowskiego kościoła. Figura Ojca Świętego powstała dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu ludzi.

Stary cmentarz głogowski „Na Piasku” - spoczywa tu m.in. Franciszek Kotula, znany podkarpacki etnograf. Przy drodze dojazdowej znajduje się wzniesiona przed 1849 r. kaplica, a do nekropolii prowadzi potężna brama z 1905 r.

Stare budowle:

Kaplica Św. Huberta w Miłocinie – zbudowana z fundacji Jerzego Ignacego Lubomirskiego. Kaplica myśliwska św. Huberta, stojąca na zachodnim krańcu wsi i pełniąca funkcję kościoła parafialnego jest zabytkiem wyjątkowej klasy. Wchodziła pierwotnie w skład zespołu pałacyku myśliwskiego. Po upadku latyfundium, w końcu XVIII wieku, opuszczona i zapomniana popadła w ruinę.

Zniszczoną budowlę odrestaurowano w 1850 roku. Dwa kolejne remonty prowadzone w latach 1953 i 1968 zabezpieczył świątynię, która jak za czasów swej świetności czaruje pięknem, niewymuszonym wdziękiem, szlachetnością proporcji bryły i wytwornością szczegółów. Umieszczane nad drzwiami poroża jeleni nawiązują do pierwotnego charakteru wyposażenia podporządkowanego stylem myśliwskiej pasji fundatora. Miłocińska kaplica św. Huberta, otoczona wieńcem wiekowych drzew wygląda jak szlachetny kamień iskrzący się urodą i wspaniałością pośród pospolitego, pozbawionego wyrazistych cech otoczenia.

Dwór w Przewrotnem – znajduje się na obrzeżu wsi, otoczony resztkami parku, jest byłą siedzibą Politalskich. Pierwotnie zespół dworski łączył się z usytuowaną od północy częścią folwarczną, w skład której wchodziły: powozownia, służbówka, obora i stodoła. Do dnia dzisiejszego ocalał jedynie dwór ukryty w cieniu wiekowych drzew. Prowadzi ku niemu zarośnięta, miejscami słabo już czytelna ścieżka. Dwór jest budowlą parterową, murowaną i potynkowaną, wzniesioną na planie wydłużonego prostokąta, nakrytą czterospadowym dachem z powiekami.

Zespół podworski w Wysokiej Głogowskiej – użytkowany przez szkołą podstawową obejmuje park i parterowy dwór. Wzniesiony około połowy XIX wieku obecnie mieści dom nauczyciela. Wybudowaną na planie prostokąta, rozległą budowlę dzielą na dłuższych elewacjach: od frontu skromny portyk wsparty na filarach, od ogrodu trójosiowy ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem. Całość nakrywa czterospadowy, kryty blachą dach z lukami i dwuspadowy daszek nad ryzalitem.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim

Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim

Rynek w Głogowie Małopolskim

Ratusz w Głogowie Małopolskim

glogow10

glogow19

glogow11