Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony dziedzictwa przyrodniczego krajów Unii Europejskiej.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
– obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
– specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Ochrona na obszarach Natura 2000 polega na rozwijaniu umiejętności współistnienia z przyrodą i szukaniu kompromisów między potrzebami ekonomicznymi i rekreacyjnymi, a wymogami utrzymania niezakłóconych układów przyrodniczych.

natura2000

mrowle1

mrowle2