Grupa dzieci w strojach ludowych

Miasto i Gmina Głogów Młp. prowadzi ożywioną działalność kulturalną. Na jej terenie znajdują się następujące placówki kulturalne:

 • Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.
 • Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Młp.

Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli prowadzi aktywną działalność kulturalną, na terenie miasta i gminy Głogów Małopolski pod patronatem oraz dzięki wsparciu organizacyjnemu i finansowemu MGDK funkcjonują następujące zespoły i grupy:agt

Aktywna Grupa Twórców – działa przy Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Głównym założeniem działalności jest wspólne tworzenie, promocja grupy poprzez umożliwienie wystaw, zbiorowych czy indywidualnych, współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi,  udział w konkursach oraz wspólne tworzenie prac malarskich i rzeźbiarskich podczas plenerów artystycznych w Polsce i poza jej granicami. Opiekunem grupy jest Pani Małgorzata Monika Twardowska – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury.

Balet - zajęcia odbywają się w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli oraz w Domach Ludowych na terenie gminy. Oparte są na zabawie, a im dziecko starsze, tym intensywniej wprowadzane są elementy techniki baletowej. Każde zajęcia  rozpoczynają się rozgrzewką, a następnie ćwiczona jest technika baletowa oraz proste układy taneczne.  

Cheerleaders Lipie – zespół powstał w 2005 roku.  Po 3 letniej przerwie wznowił działalność, a aktualnie działa pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim.  Prowadzącymi zespół są trzy byłe cheerleaderki: Magdalena Orzech, Anna Iwaszek i Aneta Lis. Skład zespołu zmieniał się wielokrotnie, aktualnie grupę tworzy  9 energicznych dziewcząt, wyłącznie z Lipia. Układy choreograficzne są opracowywane przez wszystkie dziewczyny. Grupa posiada aktualnie 3 ukończone układy choreograficzne lecz  prace nad kolejnymi trwają. Zespół brał udział w przeglądach tanecznych „Roztańczona wiosna 2016 i Fame 2016 w Głogowie Małopolskim oraz w Zapasach Tanecznych 2016 w Nisku. Grupa wielokrotnie występowała podczas festynów oraz różnych wydarzeń kulturalnych w gminie i w sołectwie Lipie m.in.: podczas otwarcia hali w Zabajce, na Dożynkach Gminnych, podczas Dni Seniora, Dnia Dziecka, czy na Parafiadzie w Mrowli. Celem grupy jest zdobywanie nowych umiejętności i rozwój zarówno taneczny, jak i akrobatyczny. Taniec w zespole sprawia dziewczętom dużo radości i udoskonala ich technikę, a także daje możliwość poznania nowych osób.

Chór Męski Gloria - powstał w listopadzie 2001 roku i tworzy go 25 osobowa grupa mężczyzn dla których śpiew jest ogromną pasją i przyjemnością. Chór działa dzięki wsparciu finansowemu i pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz pod patronatem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. W swym repertuarze posiada poza pieśniami religijnymi, także patriotyczne oraz pieśni o tematyce ludowej. Chór uświetnia swoimi występami uroczystości kościelne jak i ważne uroczystości odbywające się w Gminie Głogów Małopolski oraz na terenie Województwa Podkarpackiego. Swój program artystyczny prezentował na wielu festiwalach, konkursach i przeglądach. Prezesem Chóru jest jego założyciel Pan Tadeusz Pietrucha, dyrygentem Pan Mirosław Szpyrka – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury.
Do najważniejszych osiągnięć chóru można zaliczyć m.in.

 • III miejsce na XIX Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo”  w Rzeszowie w 2015r.
 • Wyróżnienie na III Regionalnym Przeglądzie Chórów Pieśni Maryjne w Lubaczowie 2014r.
 • Srebrne Pasmo w Przeglądzie Pieśni Pasyjnych w Radymnie w 2014r.
 • III miejsce w Przeglądzie Pieśni Pasyjnych w Radymnie w 2013r.
 • III miejsce na II Głogowskich Spotkaniach Chóralnych w Głogowie Małopolskim w 2012r.
 • Wyróżnienie na XVI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie
 • II miejsce w Przeglądzie Pieśni Pasyjnych w Radymnie w 2012r.Wyróżnienie na I Głogowskich Spotkaniach Chóralnych w Głogowie Małopolskim w 2011r.
 • II miejsce w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Zabratówce w 2011 r.
 • III miejsce w XI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie w 2007 r.
 • Udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej  - Ars Antiqua Europae na Słowacji w 2004 r.

  o

Gminna Orkiestra Dęta – powstała w marcu 2001 r. Orkiestra to kontynuacja i powrót do dawnych czasów, bowiem na początku XX wieku istniała w Głogowie Orkiestra Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", założona przez Rudolfa Menerkę. Jako jedyna w Galicji umundurowana po polsku, doskonale wyćwiczona, była zapraszana na większe uroczystości w dalekie strony. Skład orkiestry na przestrzeni lat zmieniał się i ciągle się zmienia. Członkowie orkiestry to nie tylko emeryci posiadający talent i doświadczenie, ale przede wszystkim młodzież, ucząca się pod okiem seniorów. Gminna Orkiestra Dęta w swoim repertuarze posiada szereg utworów o tematyce państwowej, kościelnej jak również patriotycznej.  

Grupa teatralna dziecięca „Ufo nad Szopką” - działa w Stykowie pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim od jesieni 2011 roku. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej i w Domu Ludowym. Dzieci podczas prób przygotowują pod okiem prowadzącego Pana Piotra Grygla – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury, spektakle teatralne, skecze i widowiska głównie na potrzeby imprez okolicznościowych i świąt (Boże Narodzenia, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet itp.).

Grupa teatralna młodzieżowa „Hrabia von Trupki” – głogowski teatr ma za sobą już długą historię i wiele odsłon. Działa przy Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim pod opieką Pana Piotra Grygla – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury. Obecnie grupę tworzą głównie uczennice Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim.

Grupa teatralna seniorów „Antynuda” - Do grupy należą seniorki ZERiI w Głogowie Młp., które wolny czas pragną poświęcać również na działalność artystyczną i rozrywkową. Panie śpiewają piosenki ludowe, obrzędowe, biesiadne i okolicznościowe, często własnego pomysłu. Oprócz śpiewu panie przygotowują krótkie scenki teatralne i kabaretowe na różne okazje oraz widowiska obrzędowe. Współpracują ściśle z Teatrem Amatorskim „Hrabia von Trupki” i zespołem „Łubu Dubu”. Grupa działa od jesieni 2014 roku. Kierownikiem zespołu jest Pan Piotr Grygiel – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury.

Gry i zabawy – zajęcia przeznaczone dla dzieci, jest to miła forma spędzenia czasu w grupie, nauka nowych gier i zabaw integracyjnych, możliwość lepszego nawiązywania kontaktów oraz integracji z innymi dziećmi. Zajęcia prowadzone są przez Panią Paulinę Wasik – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury.

Mażoretki – aktualnie pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim funkcjonują 3 zespoły mażoretek.
Mażoretki ALTRO powstały w 2009 r. i od tego czasu nieprzerwanie uświetniają swoimi występami imprezy okolicznościowe na terenie gminy oraz województwa, wykonując układy marszowo – taneczne. Mażoretki ALTRO zdobywają liczne nagrody w przeglądach , m. in. I miejsce na przeglądzie „PRYZMAT” w Kamieniu w 2015 r. oraz „FAME” Głogów Małopolski w 2016 r. ALTRO zdobyły także 9 złotych oraz 4 srebrne medale na Mistrzostwach Polski Południowo – Wschodniej 2016 w Dębicy – Pustkowie.
Mażoretki FANTAZJA powstały 2016 r. w miejscowości Przewrotne. Grupa składa się z dziewcząt w wieku 6-12 lat, które z ogromnym entuzjazmem podchodzą do zajęć. Treningi odbywają się w Domu Ludowym w Przewrotnem. Podczas zajęć doskonalone i rozwijane są umiejętności tańca mażoretkowego oraz pracy z batonem (pałeczką mażoretkową).
Grupa początkująca mażoretek w Głogowie Małopolskim - do tej grupy dołącza każda osoba chcąca rozpocząć swoją przygodę ze sportem mażoretkowym, niezależnie od wieku. Po osiągnięciu pewnego poziomu zaawansowania dziewczęta dołączają do tzw. grupy reprezentacyjnej, czyli zespołu ALTRO. Aktualnie w jej skład wchodzą dziewczynki w wieku 6-10 lat.

Modelarstwo – zajęcia polegające na pracy manualnej z wykorzystaniem różnych materiałów – głównie papier, karton oraz gotowe szablony i plastikowe, czy drewniane modele. Dzieci tworzą makiety tematyczne przedstawiające m. in. lotnisko, morskie głębiny, architekturę i inne obrane kierunki tematyczne. Zajęcia uczą samodzielnej pracy, cierpliwości oraz pobudzają wyobraźnię. Zajęcia prowadzone są przez Panią Paulinę Wasik – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury.

Plastyka – zapraszamy na zajęcia plastyczne, które odbywają się cyklicznie dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz dla młodzieży gimnazjalnej. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań, zdolności i uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej wychowanków. Zajęcia przygotowują do samodzielnego uczestnictwa w kulturze, uczą odbioru dzieła sztuki, upowszechniają kulturę plastyczną, Pracownia plastyczna kontynuuje następujące formy pracy:

 • wprowadzenie ciekawych technik plastycznych,
 • inspirowanie w poszukiwaniu ciekawych tematów wykonywanych prac
  organizowanie wystaw
 • udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez: gminnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Zajęcia prowadzone są przez Panią Małgorzatę Monikę Twardowską – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury

Rytmika -  zajęcia z rytmiki prowadzone są w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Stykowie pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Przedszkolaki poprzez zabawę poznają świat muzyki. Zajęcia prowadzone są przez Pana Mirosława Szpyrkę – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury.

Taniec nowoczesny – zajęcia odbywają się w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F., Kotuli oraz w Domach Ludowych na terenie gminy. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, gdzie uczestnicy poprzez ruch i taniec mogą wyrazić swoje emocje, ale również sprawić, że będą one wyrażeniem własnej osobowości. Dodatkowym atutem tej formy tańca jest poprawa koordynacji ruchowej uczestników.  

Taniec towarzyski – zajęcia odbywają się w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury oraz w Domach Ludowych na terenie gminy. Na zajęcia z tańca towarzyskiego uczęszczają zarówno dzieci jaki i dorośli. Prezentowane oraz wdrażane tańce różnią się pochodzeniem, charakterem, schematem ruchów, ubiorem i muzyką.

Warsztaty rękodzieła – mają na celu wspierać rękodzieło i być miłą formą spędzenia czasu dla dzieci oraz dorosłych mieszkańców gminy. Zajęcia obejmują warsztaty filcowania na sucho – czyli samodzielny wyrób filcu z wełny czesankowej oraz własnoręczne wykonanie ozdób filcowych m. in. filcowych broszek i innych elementów ozdobnych. Kolejnym etapem warsztatów są zajęcia na których uczestnicy samodzielnie będą wykonywać „drzewka szczęścia”. Prowadzone są przez Panią Paulinę Wasik – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury.

Zajęcia z Tańca Ludowego w Pogwizdowie  Nowym to najnowsze przedsięwzięcie MGDK im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym i skierowane są do dzieci w wieku 5-8 lat. Instruktorem grupy  jest Pani Edyta Śliwa – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury. Zajęcia obejmują proste techniki taneczne z elementami tańca ludowego.

Zespół Muzyczny „Łubu-Dubu” - Zespół Łubu Dubu działa od 2011 roku przy Miejsko Gminnym Domu Kultury imienia Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim. Głośny „łąk-rock” to najlepsze określenie stylu jaki prezentują. W swoim repertuarze oprócz interpretacji utworów ludowych mają kawałki w pełni autorskie a teksty pisane z przekąsem są inspirowane życiem, inne z kolei twórczością romantycznych wieszczów. Muzycy podejmowali się również interpretacji i aranżacji kolęd i pastorałek zarówno tych popularnych jak i takich, o których dziś już się nie pamięta. Przez kilka lat działania kapeli skład zmieniał się wielokrotnie i naprawdę zacne postaci zasilały zespołowe szeregi. Obecnie w Łubu Dubu grają i śpiewają: Justyna Mokrzycka (śpiew), Izabela Kawalec (skrzypce), Magdalena Grygiel (bas), Mateusz Szluz (śpiew, gitara), Wojciech Dulski (perkusja) i Piotr Grygiel – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury (śpiew, gitara). Obecnie próby odbywają się systematycznie dzięki gościnności Klubu Piłkarskiego Meblosystem Zabajka na poddaszu budynku klubowego.

Zespół Muzyczny „Perełki” - to grupa wokalna działająca w Stykowie pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Grupa została założona w 2011 roku i ma na swoim koncie liczne występy i koncerty, a soliści zespołu mogą się wykazać swoimi umiejętnościami na przeglądach i konkursach wokalnych. Zespół uczy się piosenek oraz poznaje podstawowe zasady muzyki. Opiekunem oraz instruktorem zespołu jest Pan Mirosław Szpyrka – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury.

Zespół Muzyczny „Złota Nutka” - to grupa działająca w Wysokiej Głogowskiej pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Grupa została założona w 2011 roku i na swoim koncie ma liczne występy i koncerty. Zespół składa się z trzech grup wiekowych. W ramach zajęć dzieci i młodzież uczą się różnych piosenek, poznają podstawowe zasady muzyki, a także grają na instrumentach perkusyjnych. Opiekunem oraz instruktorem zespołu jest Pan Mirosław Szpyrka – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury.

Zespół Pieśni i Tańca „Chabry” z Huciska powstał w 2014 r. Działa pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Zespół został założony i jest prowadzony przez Panią Annę Sobotowską – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury. Obecny skład Zespołu jest podzielony na dwie grupy wiekowe i liczy ponad 20 uczniów. Zespół posiada ogromny zapał i pasję, a  zamiłowanie do folkloru potrafi pokazać na scenie, tworząc z muzyki, tańca, śpiewu i barwnych strojów niepowtarzalne widowisko. Na zajęciach tanecznych, które odbywają się w Domu Ludowym w Hucisku, dzieci oraz młodzież doskonalą swój warsztat ruchowy, poszerzają swoje umiejętności taneczne oraz wokalne jak również wiedzę z zakresu tańców narodowych i regionalnych.

Zespół Pieśni i Tańca "Hanka" powstał w 2002 roku i działa przy Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. W Zespole zrzeszeni są entuzjaści folkloru, muzyki i tańca - ponad 170 osób z terenu całej Gminy Głogów Małopolski i nie tylko. Są to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, a także studenci i dorośli, którzy rozwijają swoje pasje w 6 grupach tanecznych, w grupie wokalnej i w kapeli. Zespół  kultywuje rodzimy folklor i narodowe tradycje. Skoczne polki, krakowiaki i dostojne polonezy i mazury to wizytówka "Hanki". Barwna, rozśpiewana i roztańczona grupa występowała w wielu miastach w kraju i poza jego granicami, Zespół koncertował na Słowacji, Litwie, Węgrzech, Ukrainie, Macedonii, Grecji, Maderze , i w Kanadzie, zdobywając uznanie publiczności i jurorów. Dowodem na to są liczne nagrody i wyróżnienia.  W 2012 roku "Hanka" otrzymała Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, zaś w 2013 roku Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za krzewienie polskiej kultury ludowej w kraju i poza jego granicami. Repertuar Zespołu obejmuje tańce narodowe (kujawiaka, oberka, krakowiaka, poloneza i mazura), tance regionalne (polki warszawskie, tance rzeszowskie i przeworskie, śląskie, cieszyńskie, lubelskie, Beskidu żywieckiego), tańce obcych narodów (Hopak ukraiński) oraz przyśpiewki ludowe i utwory instrumentalne. Zespół bierze udział w licznych projektach edukacyjnych i warsztatach programowych. Choreografem Zespołu jest Edyta Śliwa, zaś kierownikiem kapeli i chórmistrzem Mirosław Szpyrka - etatowi pracownicy Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Ważnym ogniwem Zespołu „Hanka" są reaktywowane jesienią 2011 roku: grupa wokalna oraz kapela, w skład której wchodzą instrumenty: akordeon , kontrabas, skrzypce, flet, klarnet, które koncertują wraz z zespołem, ale świetnie spełniają się też jako indywidualny podmiot artystyczny, dając wiele samodzielnych koncertów o randze lokalnej i wojewódzkiej.
Najważniejsze nagrody, wyróżnienia i uczestnictwo w przeglądach i festiwalach:
2012-Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury
2012-IV Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” Dębica – 2 miejsce
2012-VI Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Form Tanecznych „Pierwsze kroki” .Głogów Młp. – 1 miejsce gr. IV, 3 miejsce, gr. II , Wyróżnienie gr. V
2012-III Międzynarodowy Przegląd „Folklor Świata” Zduńska Wola – Wyróżnienie
2013-Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2013-V Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf ” Dębica – GRAND PRIX
2013-IV Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” Łańcut – 1 miejsce
2013-VII Wojewódzki Przegląd Form Tanecznych „Pierwsze Kroki” Głogów Młp. – 1 miejsce
2013-XII Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik” Mielec – 3 miejsce
2014-V Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego "Garniec" Łańcut - 1 miejsce
2014-VI Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Złoty Gryf" Dębica - 1 miejsce
2014-VIII Wojewódzki Przegląd Form Tanecznych "Pierwsze Kroki" Głogów Małopolski - 1 miejsce (10-15 lat), 1 miejsce (16 +), 2 miejsce (6-9 lat), HONOROWE GRAND PRIX (16+)
2014-X Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych "O Gęsie Pióro" - wyróżnienie gr. III
2014-VIII Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych "Gacok" - Gać Przeworska - 1 miejsce gr. V
2014 - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Grecja
2014 - 42 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny  - Słowacja
2014 - IV Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych "Wykopki" w Zabajce - 3 miejsce
2014 - XIII Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik 2014” w Mielcu - Wyróżnienie i 2 miejsce
2015 - VII Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” Dębica – 2 i 3 miejsce
2015 - IX Wojewódzki Przegląd Form Tanecznych "Pierwsze kroki" - gr. II i V Wyróżnienie, III grupa 1 miejsce
2015 - XXIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" Przeworsk - gr. III - 3 miejsce
2015 - XI Wojewódzki Konkurs Zespołów "O Gęsie Pióro" Stalowa Wola - gr. II wyróżnienie
2015 - Międzynarodowy Festiwal Karpackie Klimaty –Krosno
2015 – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Węgry
2015 – V Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki ” w Zabajce – kapela wyróżnienie
2016 - XII Wojewódzki Konkurs Zespołów Tanecznych "O Gęsie Pióro" - gr. II Wyróżnienie
2016 - VII Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Złoty Gryf" Dębica - gr. III - 3 miejsce, gr. IV - 2 miejsce
2016 - XXX Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" Przeworsk - gr. IV 3 miejsce
2016 -VII Międzynarodowy Festiwal "Folklor Świata" w Zduńskiej Woli - Pierwsze Wyróżnienie
2016 – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny- Madera
Zespół Pieśni i Tańca "Hanka" w roku szkolnym 2016/2017 pracuje w 6 grupach tanecznych, kapeli i grupie wokalnej. Grupy taneczne podzielone są wiekowo:
gr. 1 - dzieci z klas 1 Szkoły Podstawowej
gr. 2 - dzieci z klas 2 Szkoły Podstawowej
gr. 3 - dzieci z klas 3-6 Szkoły Podstawowej
gr. 4 - młodzież gimnazjalno-licealna
gr. 5 - dorośli
gr. 6 - studenci - absolwenci Zespołu
grupa wokalna i kapela to młodzież i osoby dorosłe.

Na zajęciach tanecznych realizuje się program oparty na technice tańca klasycznego, charakterystycznego i technice wolnej przygotowujący do nauki tańców narodowych (Kujawiak, Oberek, Polonez, Krakowiak, Mazur) oraz tańców poszczególnych regionów Polski - dostosowanych do odpowiednich grup wiekowych. Zajęcia Zespołu odbywają się w budynku MGDK w Głogowie Małopolskim (z wyjątkiem gr. 1, która ćwiczy w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim). Choreografem tancerzy jest Edyta Śliwa zaś za kapelę i grupę wokalną odpowiada Mirosław Szpyrka - etatowi pracownicy MGDK.

Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” z Bud Głogowskich to rozśpiewani i roztańczeni uczniowie Zespołu Szkół w Budach Głogowskich. Działają pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Swoją działalność artystyczną rozpoczęli w 2009 roku. Założycielem Zespołu był Pan Maciej Sobotowski, a od 2015 roku choreografem jest Pani Anna Sobotowska – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury. Obecny skład Zespołu liczy ponad 60 uczniów. Szkolenie Zespołu prowadzone jest w Zespole Szkół w Budach Głogowskich w czterech grupach wiekowych. Na zajęciach tanecznych dzieci uczą się i doskonalą swój warsztat ruchowy z zakresu tańców regionalnych i narodowych . Szerokie spektrum zajęć ruchowo – rytmicznych daje efekty w technice tanecznej, co służy uzyskaniu cech niezbędnych do prezentowania wysokiego poziomu artystycznego.  Zespół oprócz występów na terenie gminy Głogów Małopolski jak i poza nią, może pochwalić się zagranicznymi wyjazdami, gdzie mógł zaprezentować swój dorobek artystyczny promując folklor polski m.in. w Macedonii i na Węgrzech. Zespół bierze również aktywnie w różnych przeglądach i konkursach tanecznych zdobywając wyróżnienia i nagrody.

Zespół Pieśni i Tańca „Mali Przewrotniacy” powstał w 2008 r. Działa pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim.
Założycielem Zespołu był Pan Maciej Sobotowski, a od 2015 roku Zespół prowadzony jest przez Panią Annę Sobotowską – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury. Obecny skład Zespołu podzielony jest na cztery grupy wiekowe i liczy 70 uczniów pełnych świeżości, uśmiechu i zaangażowania. Zajęcia grup odbywają się w Zespole Szkół w Przewrotnem oraz w Domu Ludowym w Przewrotnem. Na zajęciach tanecznych dzieci oraz młodzież doskonalą swój warsztat ruchowy, poszerzają swoje umiejętności taneczne oraz wiedzę z zakresu tańców regionalnych i narodowych tańców polskich.

Zespół Pieśni i Tańca „Przewrotniacy” z Przewrotnego  powstał na bazie wcześniej funkcjonującej Kapeli. Działa pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Założycielem Zespołu była Pani Alina Marszał (aktualnie Marszał-Haracz). Obecnym choreografem Zespołu jest Pani Anna Sobotowska – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury. Zespół liczy 25 osób. Zajęcia organizowane są w Domu Ludowym w Przewrotnem. Swoją obecnością uświetnia liczne imprezy i wydarzenia kulturalne na terenie gminy Głogów Małopolski jak i poza nią, prezentując swój bogaty dorobek artystyczny. Zespół bierze także udział w przeglądach i konkursach, osiągając niejednokrotnie cenne wyróżnienia i nagrody. Oprócz koncertów w kraju Zespół może poszczycić się wieloma wyjazdami zagranicznymi, gdzie prezentował polski folklor na różnych zagranicznych festiwalach tanecznych m.in. na Słowacji i na Węgrzech.

Kapela „Przewrotniacy” z Przewrotnego – Zespół został utworzony w 1991 r. przez Alinę Marszał. Liczył wtedy 8 osób. W jego skład wchodziła kapela utworzona przez rodzinę Marszałów i 5-osobowy zespół śpiewaczy. Z biegiem lat stopniowo powiększał swoją liczebność, wciągając w swoje szeregi młodzież. W 1998 r. włączył do repertuaru tańce z różnych regionów Polski. Od lipca 2013 r. zakończyła się współpraca tancerzy z Zespołem.
Kapela ma na swoim koncie liczne osiągnięcia i nagrody oraz pięciokrotnie występowała za granicą. 
Kierownikiem organizacyjnym Kapeli i kierownikiem muzycznym grupy śpiewaczej jest Pani Alina Marszał-Haracz, a kierownikiem muzycznym Kapeli jest Pan Henryk Marszał. Senior zespołu jest laureatem siedmiu ogólnopolskich konkursów w kategorii skrzypek instrumentalista, w tym trzech w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie otrzymał kolejno wyróżnienie, pierwsze miejsce i drugie miejsce. 14 sierpnia tego roku zajął drugie miejsce w konkursie Sabałowe Bajania 2016 w Bukowinie Tatrzańskiej.
Kapela występuje w składzie:Kapela "Przewrotniacy" z Przewrotnego

Instrumentaliści:

 • Henryk Marszał – I skrzypce
 • Hubert Haracz – II skrzypce
 • Andrzej Słuja – akordeon
 • Grzegorz Pruchnik – klarnet
 • Jan Sala – kontrabas

Solistki:

 • Alina Marszał-Haracz
 • Weronika Bialic
 • Jadwiga Węglowska-Styka

Nagrody i wyróżnienia:
-Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych W Tyczynie W 1998 r. - wyróżnienie  
-Eliminacje do konkursu W Kazimierzu nad Wisłą w 1999 r. - wyróżnienie
-Wojewódzki Festiwal Kultury Młodzieży w WDK w Rzeszowie w 2000 r. - II miejsce
- 17 Ogólnopolski Konkurs Tańca Tradycyjnego w WDK Rzeszów 2001 - II miejsce w kategorii „pary indywidualne”
- 9 Przegląd Kapel Ludowych „Na rzeszowską nutę” zorganizowanym w Głogowie Młp. – III miejsce.
- I Wojewódzki Przegląd Zespołów Scenicznych OSP w Ropczycach w 2003 r. - zakwalifikowanie na Regionalne Spotkanie Zespołów Scenicznych OSP
- Regionalne Spotkanie Zespołów Scenicznych OSP w Krynicy Zdrój w 2003 r. - zakwalifikowanie na Ogólnopolskie Spotkania Zespołów scenicznych OSP
- XIII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy Zdroju w dniach
- 2-4.07.2004 - Zespół otrzymał nagrodę rzeczową
- XIV Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy Zdroju w 2006 - Zespół zajął 2 miejsce
- III Spotkania z Folklorem - II Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Kuryłówce w dniu 2008.07.13
- Zespół zajął pierwsze miejsce
- XV Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy Zdroju w 2008 - Zespół otrzymał wyróżnienie
- Pięciokrotnie (w latach 2004, 2006, 2007 i 2008, 2009) występował gościnnie W Słowacji
- XVI Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP W Krynicy Zdroju W 2010 - Zespół otrzymał wyróżnienie
- II Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2012” - Zespół zajął II miejsce
- XVIII Spotkanie Muzyków i Śpiewaków Ludowych „Dolina Łącka” 28.07.2013 -Zespół zajął III miejsce
- III Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2013” – Kapela otrzymała wyróżnienie
- IV Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2014” – Zespół śpiewaczy otrzymał wyróżnienie
- XX Spotkanie Muzyków i Śpiewaków Ludowych „Dolina Łącka” 26.07.2015 - Zespół zajął III miejsce
- XXI Wojewódzkie Spotkania Kapel Ludowych w Błażowej 15.05.2016 – Kapela otrzymała wyróżnienie
- IX Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów 2016” – Chorzelów, 19 czerwca 2016 r. – Kapela zajęła II miejsce
- XXI Spotkanie Muzyków i Śpiewaków Ludowych „Dolina Łącka” 2016 – Kapela zajęła III miejsce
- VI Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2016” – Kapela zajęła II miejsce

 

PROJEKTY DOTACYJNE REALIZOWANE I WSPÓŁREALIZOWANE PRZEZ MGDK W 2016 ROKU

„WIOSNA Z KULTURĄ” – projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z działu Kultura Dostępna w kwocie 75.000,00 zł., mający na celu umożliwić mieszkańcom gminy Głogów Małopolski łatwiejszy dostęp do spotkań z teatrem oraz z audycjami muzycznymi. Spotkania z teatrem obejmują spektakle teatralne i audycje słowno-muzyczne odbywające się na sali widowiskowej w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. m. in. spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu artystów scen łódzkich „Dróżki Pana Moniuszki czyli był sobie dziad i baba”, spektakle teatralne w wykonaniu artystów Polskiej Sceny RODE Kraków-Tarnów-Rzeszów pt.: „Spóźniona miłość czyli wyznania starego belfra” oraz „Rachel czy Pepka? – czyli geszefty, szmoncesy i kłopoty Singera” i spektakl teatralny dla dzieci przedstawiany w wykonaniu grupy teatralnej Hrabia von Trupki pt.: „Za siódmą górą za siódmą rzeką” w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp., Zespołach Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Budach Głogowskich, Przewrotnem, Pogwizdowie Nowym  oraz w Szkole Podstawowej w Stykowie i Rudnej Małej.
Audycje muzyczne obejmują cykl spotkań podzielonych na audycje z instrumentami perkusyjnymi, smyczkowymi, dętymi oraz zespołem wokalno-instrumentalnym.
Audycje instrumentów perkusyjnych odbywają się w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp. w Zespołach Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Budach Głogowskich, Pogwizdowie Nowym, w Szkole Muzycznej w Głogowie Młp. Środowiskowym Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej oraz Szkole Podstawowej w Rudnej Małej.
Audycje instrumentów smyczkowych odbywają się w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp.,  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp., Szkole Muzycznej w Głogowie Młp., Zespołach Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Budach Głogowskich, Przewrotnem, Pogwizdowie Nowym, Przedszkolu w Rogoźnicy, Szkole Podstawowej w Stykowie, Rudnej Małej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej,
Audycje instrumentów dętych odbywają się w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp., Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp., Szkole Muzycznej w Głogowie Młp., Zespołach Szkół w Budach Głogowskich, Wysokiej Głogowskiej, Przewrotnem oraz Szkole Podstawowej w Stykowie.
Audycje zespołu wokalno-instrumentalnego odbywają się w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim.
Wszystkie wydarzenia są bezpłatne dla uczestników. Projekt umożliwia wszystkim wzięcie udziału w zaplanowanych wydarzeniach, które są bardzo przyjemną formą spędzenia wolnego czasu dla dzieci i dorosłych.

„GŁOGOWSKI PEJZAŻ SZTUKI I ENERGII POZYTYWNEJ – JUNIOR 2016”   - obejmuje cykl imprez skierowanych do dzieci i młodzieży. Obejmuje różne formy propozycji dla najmłodszych i nieco starszych: warsztaty, przegląd piosenki, pikniki, konkursy i happeningi. Projekt ma na celu w sposób innowacyjny i nowatorski zachęcić oraz zaprosić do wspólnego działania w dziedzinach: plastyki, piosenki, rekreacji, fotografii. Główną ideą jest połączenie różnych przedsięwzięć artystycznych, które mają wpływ na kształtowanie postaw młodego człowieka. To podróż przez różne dziedziny sztuki, kształtująca nieszablonowe myślenie. Jest to także wspieranie uzdolnionych uczestników oraz propagowanie kultury na terenach wiejskich. Poprzez zadanie pragniemy wesprzeć uzdolnione dzieci i młodzież, pokazać pozytywne kierunki rozwoju przybliżyć i umożliwić w sposób szczególny zdobywanie nowych umiejętności oraz uaktywnić do działania dzieci i młodzież z terenów wiejskich. W rezultacie planowane jest działanie w sferze kultury poprzez wspólną twórczość, współzawodnictwo, pokazanie zdrowego trybu życia w formie zabaw, konkursów, spotkania z muzyką i śpiewem. Efektem działań będą zorganizowane 3 wystawy, 2 formy warsztatów, 4 konkursy, 10 pikników. Elementy składowe zadania: warsztaty, konkurs ,wystawa – nauka malowania na szkle, przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej połączony z konkursem, cykl pikników dla dzieci i młodzieży połączone z happeningiem, konkurs fotograficzny, konkurs plastyczny zwracający uwagę na problemy osób sprawnych inaczej. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne dla uczestników. Zadanie „Głogowski Pejzaż Sztuki i Energii Pozytywnej -Junior 2016” w ramach programu Edukacja-priorytet 1- Edukacja kulturalna. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50.000,00 zł.

 "SZUKA I PUKA KULTURA I SZTUKA" - projekt edukacyjno-kulturalny realizowany przez MGDK im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna w kwocie 50.000,00 zł. Termin realizacji projektu maj-grudzień 2016. Zadanie polega na organizacji warsztatów interdyscyplinarnych z dziedziny: fotografii, rękodzieła artystycznego i plastyki (w tym: decoupage, filcowanie wełny na sucho i tworzenie tzw. „drzewek szczęścia”), tańca towarzyskiego, nowoczesnego, klasycznego oraz pleneru malarskiego pn. „ Kazimierzowskie pejzaże utrwalone w malarstwie i rzeźbie” oraz wyjazdu na spektakl teatralny do Teatru „Maska” w Rzeszowie wraz z lekcją teatralną. Wszystkie te działania mają na celu udostępnieniu szeroko pojętej kultury i sztuki mieszkańcom gminy Głogów Małopolski aktywizując twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Projekt ma na celu stymulowanie kreatywności, rozwijanie uzdolnień i talentów oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Uwieńczeniem projektu będzie wystawa prac plastycznych, rękodzielniczych i fotograficznych. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne dla uczestników.

„CO CI DA TA ZŁOŚĆ?! SZTUKA PRZECIW PRZEMOCY”
Projekt dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 14.600,00 zł. Realizowany jest przez Stowarzyszenie Razem z Bud Głogowskich we współpracy z Miejsko Gminnym Domem Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim.  Działania podejmowane podczas realizacji projektu polegać będą głownie na warsztatach twórczych  i artystycznych, których wytworem będą działa mówiące o przemocy tj. o przyczynach i skutkach zachowania agresywnego, umiejętnościach rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, umiejętnościach nawiązywania kontaktów i in. Zaangażowane do projektu dzieci i młodzież będą miały możliwość zorganizowania kampanii społecznej przygotowanej pod okiem specjalistów mówiącej o przemocy w rodzinie. Środkami wyrazu kampanii będą działania artystyczne takie jak:
•    Plastyka: m.in. tworzenie komiksu mówiącego o przemocy;
•    Teatr: m.in. zajęcia pantomimiczne, wcielanie się w role, elementy psychodramy, efektem będzie etiuda mówiąca o przemocy;
•    Film, fotografia: m.in. stworzenie spotu filmowego o przemocy, sesja zdjęciowa do kampanii przeciw przemocy;
•    Muzyka: m.in. elementy muzykoterapii, wyrażania siebie przez muzykę, grę na instrumentach, śpiew;
Uczestnicy zadania będą mieli także możliwość uczestniczenia w spotkaniu z psychoprofilaktykiem /pedagogiem. Podczas tych spotkań zostaną uwrażliwieni na bodźce i sygnały mówiące o stosowaniu przemocy oraz o ścieżkach postępowania w sytuacjach kryzysowych. Efektem końcowym projektu będzie kampania społeczna zorganizowana przez dzieci i młodzież, w której zostanie wykorzystany film, komiks oraz zdjęcia zrealizowane podczas warsztatów.

PLENER MALARSKO - RZEŹBIARSKI POD NAZWĄ „GŁOGÓW, DYNÓW – DWA PEJZAŻE” to impreza skierowana do osób zajmujących się malarstwem oraz rzeźbą  profesjonalnie i amatorsko, działających i tworzących na terenie  Powiatu Rzeszowskiego. Projektowi towarzyszyć będzie wystawa powstałych w trakcie pleneru prac malarskich . Tworzenie malarskich impresji realizowane będzie poprzez poznawanie bogatego krajobrazu i historii Głogowa Młp. i okolic oraz bogatych  w malownicze miejsc miasta Dynowa. Plenerowi towarzyszyć będzie wystawa prac, która zorganizowana będzie w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Młp.  
Celem zadania jest:
- promocja twórców działających i tworzących na terenie Powiatu Rzeszowskiego.
- propagowanie malarstwa jako jednej z technik plastycznych wśród osób dorosłych zajmujących się sztuką amatorsko i profesjonalnie.
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń - kultywowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki.
- integracja środowisk twórczych.
- doskonalenie umiejętności warsztatowych malarzy.
- utrwalenie przez twórców na płótnie malarskim i w rzeźbie widoków i pejzaży miast Głogowa Młp., Dynowa i ich okolic.
Dofinansowano z budżetu Powiatu Rzeszowskiego przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie w kwocie 1.500,00 zł.